Chceme, aby bolo používanie tejto stránky pre Vás čo najpríjemnejšie. Preto využívame cookies.

Ďakujeme ;-)

OK

Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Poistné plnenie

Poistné plnenie je náhrada škody, ktorá vznikla pri poistnej udalosti. Je to suma, ktorú vám vyplatíme, ak ste u nás poistený a vznikne vám škoda. Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) vyplatíme peniaze osobe, ktorej ste používaním vozidla spôsobili škodu na majetku či zdraví.

Poistnú sumu vyplácame v eurách do 15 dní po skončení šetrenia poistnej udalosti. To znamená, že po nahlásení poistnej udalosti ju najskôr posúdime, vyčíslime výšku poistného plnenia, a to následne vyplatíme. O všetkom vás, samozrejme, budeme informovať. 

Nárok na poistné plnenie nevzniká v prípade, že ide o udalosť, ktorá je vylúčená z poistenia.

Prečítajte si k tejto téme ďalšie informácie.

viac o poistnej udalosti

viac o likvidácii