Cookies používame na zlepšenie funkčnosti našej webstránky a na zobrazovanie relevantnej reklamy. Ďalším využívaním tejto stránky nám dávate súhlas na používanie všetkých typov cookies.  Ak nesúhlasíte so spracúvaním vašich cookies, môžete si upraviť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Viac info tu.

Ďakujeme ;-)

OK

Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Pondelok o 07:30

Ochrana osobných údajov

Union poisťovni, a. s. záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich klientov ako aj všetkých dotknutých osôb je pre nás dôležitá téma.

Naša spoločnosť postupuje v oblasti ochrany osobných údajov vždy v súlade s platnými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými štandardami (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Našou zodpovednou osobou je riaditeľ úseku právneho a compliance (dataprotection@union.sk).


Vaše práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. na elektronickej adrese dataprotection@union.sk;
  2. použitím kontaktného formulára pričom uveďte do správy poznámku „Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov“;
  3. písomne na adrese nášho sídla.

Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov, podrobný popis vašich práv ako dotknutej osoby a iné relevantné informácie k spracúvaniu osobných údajov nájdete:

  • pokiaľ ste potenciálny klient, klient alebo osoba oprávnená na prijatie poistného plnenia tu
  • pokiaľ ste náš zmluvný partner (dodávateľ služieb a tovaru) tu;
  • pokiaľ ste finančný agent tu