Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Utorok o 07:30

Alternatívne riešenie sporov

Ak chcete podať sťažnosť na správnosť a kvalitu služieb Union poisťovne, a. s.,  môžete tak spraviť elektronicky, písomne poštou alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke Union poisťovne, a. s.

O výsledku vybavenia sťažnosti budete informovaní listom do 30 dní odo dňa, kedy sme sťažnosť prijali. V niektorých odôvodnených prípadoch je možné dobu na prešetrenie a vybavenie sťažnosti predĺžiť, maximálne však na 60 kalendárnych dní. O prípadných dôvodoch neskoršieho vybavenia sťažnosti budete, samozrejme, písomne informovaní.

Ak nie ste spokojní s tým, ako Union poisťovňa, a.s. vybavila vašu sťažnosť alebo ak ste nedostali odpoveď v lehote na vybavenie sťažnosti, máte právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (platí iba pre fyzické osoby).

Takýmto subjektom je aj Slovenská asociácia poisťovní. Kontaktovať môžete aj priamo poisťovacieho ombudsmana, a to emailom na ombudsman@poistovaciombudsman.sk. Pre bližšie informácie navštívte stránku www.poistovaciombudsman.sk.

Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na webe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

V prípade, že bola vaša poistná zmluva uzavretá na diaľku (online alebo telefonicky) a chcete podať sťažnosť, môžete tak urobiť aj prostredníctvom platformy Európskej komisie.

Európska komisia na základe nariadenia EP a Rady č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (ODR), vyvinula online platformu, cez ktorú môžu spotrebitelia (fyzické osoby) podávať návrhy na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARSS). Platforma nie je v súčasnosti dostupná pre firmy (právnické osoby, ani fyzické osoby - podnikateľov - napr. SZČO / živnostníkov).

Späť na prehľad sťažností