Chceme, aby bolo používanie tejto stránky pre Vás čo najpríjemnejšie. Preto využívame cookies.

Ďakujeme ;-)

OK

Zavolajte mi

Zavrieť

Zadajte číslo a my sa ozveme
Zvyčajne to počas prevádzkových hodín stíhame do 2 hodín.

Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Streda o 08:00

Kalkulácia ceny poistenia

Toto pole slúži na identifikáciu zmluvných partnerov. Prosím, vyplňte tento údaj.
Poisťujeme iba autá určené na bežnú prevádzku.
Poistiť si u nás môžete iba osobné autá do 3,5 t používané na bežnú prevádzku
Nepoisťujeme napr. autá taxislužby alebo autá s právom prednostnej jazdy.
Ak poznáte EČV, údaje o aute vyplníme za vás. Zobraziť pole pre evidenčné číslo.
Show License plate field
Pomocou evidenčného čísla (ŠPZ) môžeme vyplniť informácie o aute za vás.
Ak ho nepoznáte, vyhľadajte auto cez značku a model.
Vyberte okres (obec) podľa evidenčného čísla vozidla (ŠPZ).
Ak auto ešte nemá evidenčné číslo, vyberte okres (obec), do ktorého bude prihlásené.
Položka "4 D.1 Značka" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)
Položka "5 D.3 Obchodný názov" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)
Položka "18 P.3 Druh paliva / zdroj energie" v OE - Časť II (veľký technický preukaz) 

 • BA - benzín 
 • NM - nafta 
 • Elektrina 
 • pri hybridnom pohone vyberte hlavný zdroj energie (napr. benzín)
Položka "20 Prevodovka / počet stupňov" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)

 • MT - Manuál 
 • AT - Automat 
 • R - Robotizovaná 
 • AV, CVT
Objem motora v cm3:
Položka "14 P.1 Zdvihový objem valcov" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)

Výkon motora v kW:
Položka "16 P.2 Najväčší výkon motora" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)
Počet dverí a typ karosérie:
Položka "21 Druh (typ)" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)

Počet sedadiel:
Položka "25.1 S.1 Počet miest na sedenie" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)
Položka "32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť" v OE - časť II (veľký technický preukaz)

Ak nie je hmotnosť vášho auta v zozname, vyberte tú s najnižším rozdielom. V tomto prípade rozdiel akceptujeme.
Vyberte výbavu auta. Ak si nie ste istý, pozrite sa do materiálov od predajcu, alebo zadajte výbavu s podobnou cenou. V tomto prípade rozdiel akceptujeme.
Položka "B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby)" v OE - Časť II (veľký technický preukaz)
Pôvodná cena nového auta v tejto výbave.
Cenu sme vypočítali softvérom, ktorý obsahuje ceny áut oficiálne predávaných na Slovensku, za jednotlivé roky a výbavy.
Poistná suma je suma, na ktorú je vaše auto poistené a je to maximálna výška poistného plnenia
Suma musí predstavovať hodnotu nového auta vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy, pretože v prípade poistnej udalosti preplatíme nové diely bez amortizácie
Zabezpečenie auta
Imobilizér je už dlhé roky štandardnou súčasťou výbavy auta, ktorá zabraňuje jeho použitiu s iným, ako originálnym kľúčom. 
Alarm signalizuje napr. násilné vniknutie do auta. Musí byť vždy aktivovaný, ak s autom práve nejazdíte. 
Ak sa už zlodejovi podarí dostať sa do auta, toto zariadenie mu mechanicky zabraňuje v jeho použití blokovaním radenia, riadenia a pod.
Napríklad:

 • DefendLock
 • Zeder
 • Construct
 • iné
Satelitný monitorovací a vyhľadávací systém je zariadenie, ktoré zaznamenáva údaje o prevádzke auta. Okrem jeho polohy väčšinou sleduje konkrétnu trasu, alebo rýchlosť pomocou signálu GPS alebo GSM.
Držiteľ (vodič) auta
Napíšte e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme zaslať všetky dokumenty a užitočné informácie o poistení auta.
Napíšte telefónne číslo, na ktoré vás môžeme v prípade potreby kontaktovať a poradiť vám alebo si overiť správnosť zadaných údajov. Radi vám odpovieme aj na prípadné ďalšie otázky.
Vyberte rok narodenia fyzickej osoby (občan, SZČO), ktorá je držiteľom poisťovaného auta.Minimálny vstupný vek držiteľa je 18 rokov. Maximálny vstupný vek držiteľa je 80 rokov.
Ak často vozíte v aute aj ďalších ľudí, povedzte nám to. Pripravíme pre vás optimálny rozsah poistenia, ktorý ochráni vodiča aj posádku.
Poistník (na koho bude zmluva vystavená)
Vyberte počet nehôd, ktoré spôsobil poistník z PZP akýmkoľvek autom za posledných 24 mesiacov. Patria sem škody na aute a zdraví poškodenej osoby alebo na aute, ktoré riadil poistník.

Poistník je osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a platí poistné.
Super! Získavate okamžitú zľavu 10 %. Nevadí. Stáva sa aj najlepším. :)

Vyskladajte si poistenie podľa seba

Ľutujeme, niektoré poistné krytia vám nemôžeme ponúknuť. Dôvodom môže byť nedostatočné zabezpečenie auta, jeho vek, značka alebo vysoká cena auta.
Poistné krytie 
 
 • 5 000 000 € pre škodu na zdraví 
 • 1 000 000 € pre škodu na majetku 
 
Poistenie je bez spoluúčasti.
Povinné zmluvné poistenie pre vaše auto.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[0].Coverages[0].StatisticsPercentage}}% ľudí
Kryjeme vám poškodenie alebo zničenie auta a jeho štandardnej a doplnkovej výbavy spôsobené napríklad:
 
 • háváriou;
 • výtlkom;
 • stretom so zverou;
 • nárazom predmetu do skiel alebo karosérie;
 • vandalizmom.

Maximálna výška krytia je rovná hodnote auta v čase poistnej udalosti. Opravu hradíme bez amortizácie. Kryjeme vás v celej Európe.
Nehoda, výtlk, stret so zverou, poškodenie skla alebo vandalizmus.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[1].Coverages[0].StatisticsPercentage}}% ľudí
Podmienkou pre získanie ešte výhodnejšej ceny na PZP a/alebo Haváriu a vandalizmus je zaslanie dokladu o škodovom priebehu z PZP poistníka, a to za uplynulé dva roky. Je to dokument vystavený predchádzajúcou poisťovňou, na ktorý budeme čakať 30 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia. Viac informácií o bezškodovom priebehu.
Kryjeme vám krádež a neoprávnené použitie: 

 • auta 
 • jeho štandardnej a doplnkovej výbavy 

Maximálna výška krytia je rovná hodnote auta v čase poistnej udalosti. Kryjeme vás v celej Európe.
Krádež auta, jeho výbavy, alebo neoprávnené použitie.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[1].Coverages[1].StatisticsPercentage}}% ľudí
Kryjeme vám poškodenie, zničenie alebo stratu auta vrátane jeho výbavy, spôsobené napríklad:

 • víchricou alebo krupobitím 
 • požiarom alebo výbuchom 
 • povodňami alebo záplavami 
 • priamym úderom blesku 
 • zemetrasením 
 • pádom alebo nárazom iných predmetov na auto

Maximálna výška krytia je rovná hodnote auta v čase poistnej udalosti. Opravu hradíme bez zohľadnenia amortizácie. Kryjeme vás v celej Európe.
Pád stromu, krupobitie, povodne, požiar, blesk a iné.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[1].Coverages[2].StatisticsPercentage}}% ľudí
Spoluúčasť je suma, ktorou sa podieľa poistený na náhrade škody. 

Vzťahuje sa len na poistenie pre prípad Živlov, Krádeže alebo Havárie a vandalizmu. 


Asistenčné služby na Slovensku: 

 • NEHODA: neobmedzený odťah auta alebo jeho oprava na mieste, náhradné auto na 3 dni 
 • PORUCHA: odťah auta do 200 EUR alebo jeho oprava na mieste do 100 EUR, zabezpečenie náhradného auta
 • KRÁDEŽ AUTA: náhradné auto na 3 dni 
 • ďalšie užitočné služby pre prípad defektu, vybitej batérie alebo straty kľúčov 

Asistenčné služby v zahraničí: 

 • NEHODA: odťah auta alebo jeho oprava na mieste do 1 000 EUR, zabezpečenie náhradného auta 
 • PORUCHA: odťah auta do 200 EUR alebo jeho oprava na mieste do 100 EUR, zabezpečenie náhradného auta
 • KRÁDEŽ AUTA: zabezpečenie náhradného auta 
 • ďalšie užitočné služby pre prípad defektu, vybitej batérie alebo straty kľúčov
Blesková pomoc na cestách na Slovensku aj v zahraničí.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[2].Coverages[0].StatisticsPercentage}}% ľudí
Poistený (vodič) má právo na odškodnenie vo výške: 

 • 7 000 EUR v prípade vzniku trvalých následkov úrazu 
 • 7 000 EUR v prípade smrti v dôsledku úrazu
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s prevádzkou auta na území celej Európy. 
Odškodnenie v prípade trvalých následkov alebo smrti vodiča po úraze.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[2].Coverages[1].StatisticsPercentage}}% ľudí
Každý člen posádky auta má právo na odškodnenie vo výške: 

 • 7 000 EUR v prípade vzniku trvalých následkov úrazu 
 • 7 000 EUR v prípade smrti v dôsledku úrazu
Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s prevádzkou auta na území celej Európy. 
Odškodnenie v prípade trvalých následkov alebo smrti členov posádky po úraze.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[2].Coverages[2].StatisticsPercentage}}% ľudí
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre držiteľa auta s nepretržitými asistenčnými službami na telefóne.

Preplatíme vám výdavky za prevoz, ošetrenie, lieky alebo hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. Maximálna výška poistného krytia je až 250 000 EUR bez akejkoľvek spoluúčasti klienta. 

Poistenie je určené pre rekreačných turistov (neplatí pri športe) a je platné až 45 dní nepretržitého pobytu v celej Európe, Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Cypre, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v európskej časti Ruskej federácie. 
Poistený je držiteľ auta pri dovolenkách, nákupoch alebo tankovaní v zahraničí.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[2].Coverages[3].StatisticsPercentage}}% ľudí
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre držiteľa auta a jeho rodinu (držiteľ auta, manžel / manželka do veku 80 rokov a neobmedzený počet ich detí do veku 18 rokov).

Preplatíme vám výdavky za prevoz, ošetrenie, lieky alebo hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení. Maximálna výška poistného krytia je až 250 000 EUR bez akejkoľvek spoluúčasti klienta. Užitočné sú aj nepretržité asistenčné služby na telefóne.

Poistenie je určené pre rekreačných turistov (neplatí pri športe) a je platné až 45 dní nepretržitého pobytu v celej Európe, Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, Cypre, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v európskej časti Ruskej federácie. 
Rodinné poistenie na dovolenky, nákupy alebo tankovanie v zahraničí.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[2].Coverages[4].StatisticsPercentage}}% ľudí
Kryjeme vám poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu vecí osobnej potreby, ktoré vozíte v aute. Napríklad:
 
 • oblečenie, obuv, kozmetika a okuliare 
 • športová výbava 
 • fotoaparát a kamera 
 • osobné doklady 
 • autosedačka, kočík a iné 

Batožina musí byť uložená v uzamknutom priestore vozidla (batožinový priestor, strešný box). Autosedačka samozrejme môže byť umiestnená na sedadle. 

Maximálna poistná suma je 1 000 EUR na osobu, maximálne však 350 EUR za jednu vec. Poistenie platí na Slovensku aj v celej Európe.
Vaše oblečenie, športové potreby, autosedačka, kočík, fotoaparát, doklady a iné.
nedostupné Poistenie zahrnuté v riziku Havária a vandalizmus mesačne
vybralo {{Model.CoverageGroups[2].Coverages[5].StatisticsPercentage}}% ľudí
Späť

Férové poistenie za výhodnú cenu

Poistné budem platiť
Vyberte si spôsob splácania, ktorý vám najviac vyhovuje. 
Poistné bez zliav Extra zľava Spolu na úhradu
Sem vpíšte zľavový kód a kliknite na UPLATNIŤ.
Na poistenie je možné uplatniť len 1 kód.
Použite tlačidlo "UPLATNIŤ" na prepočítanie vašej zľavy.
Späť