Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Utorok o 07:30

Zákon o PZP

štvrtok, 24. mája 2018
Ak chcete jazdiť po slovenských cestách, isto viete, že musíte mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Jeho povinnosť upravuje zákon o PZP. Poznáte ho?
podpisovanie papierov

Povinné zmluvné poistenie upravuje zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Podľa zákona o PZP povinnosť uzavrieť zákonnú poistku má každý:

 • vlastník motorového vozidla;
 • držiteľ vozidla po jeho nadobudnutí;
 • nájomca vozidla, ktorý má uzavretú zmluvu s právom na jeho kúpu;
 • prevádzkovateľ alebo vodič vozidla, ak ide o vozidlo z iného štátu.

Povinnosť uzatvoriť PZP sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré má vydané osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie alebo obdobný doklad.

Poistené teda musia byť všetky vozidlá s EČV a špeciálne vozidlá bez neho.

Ide o tieto vozdilá:

 • osobný automobil;
 • nákladný automobil; 
 • autobus;
 • traktor;
 • motocykel;
 • štvorkolka. 
Dôležité: Kedy treba PZP uzatvoriť? Najneskôr v deň uvedenia týchto vozidiel do cestnej premávky.

okuliare na stole

Rozsah krytia PZP

V prípade, ak dôjde k spôsobeniu škody vaším motorovým vozidlom na cudzom vozidle alebo škody na zdraví osoby v danom vozidle, môžete sa spoľahnúť na PZP. 

Rozsah krytia PZP sa vzťahuje na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 • škody, ktorá vznikla poškodením, odcudzením alebo stratou veci,
 • ušlého zisku,
 • účelne vynaložených nákladov súvisiacich s právnym zastúpením pri uplatnení nárokov podľa predošlých bodov.

Poistený má zo zákona právo, aby poisťovateľ (poisťovňa) za neho uhradil poškodenému nároky na náhradu, ktoré však musia byť uplatnené a preukázané.

Vedeli ste, že?

Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné.

Poistený je osoba, na zodpovednosť ktorej sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie. 

Držiteľ auta je osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je držiteľom osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.

Výška náhrady škody je však len taká, ktorá zodpovedá spôsobenej škode. Odvíja sa od ceny náhradných dielov alebo od sumy výmeny poškodených častí a vecí.

Ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak, poisťovateľ nie je povinný uhradiť škodu:

 • ktorú utrpel vodič vozidla – vinník škody a samotné vozidlo;
 • ktorú poistený už uhradil alebo sa zaviazal, že ju uhradí nad rámec ustanovený predpismi alebo nad rámec rozhodnutia súdu o náhrade za škodu;
 • ktorá vznikla pri motoristických pretekoch alebo prípravných jazdách;
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla, ako pracovného stroja;
 • vzniknutú prevádzkou vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti.
Náš tip: 
PZP nechráni vás a ani vaše auto, preto je dobré sa pripoistiť. U nás si môžete k povinnému vybrať hoci iba úrazové poistenie pre vodiča alebo havarijné poistenie. 

Doplňujúce informácie o PZP

Pýtate sa, na akom území je PZP platné? Vzťahuje sa nielen na územie SR (biela karta), ale aj na územie členských štátov Európskej únie a v ostatných krajinách, ktoré uvádza vaša poisťovňa v zelenej karte.

Zákonné limity

Súčasný limit poistného plnenia je najvyššou hranicou plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Limity sú uvedené v poistnej zmluve a ich minimálnu výšku stanovuje zákon o PZP.

Aktuálne je minimálne poistné plnenie stanovené takto:

 • 5 000 000 eur pri škodách na zdraví a nákladoch za usmrtenie,
 • 1 000 000 eur pri škodách vzniknutých poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a takisto za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov súvisiacich s právnym zastúpením.

zmluvy

Od čoho závisí cena PZP

Spôsob výpočtu ceny povinného zmluvného poistenia sa v poisťovniach môže líšiť.

Zvážiť by ste však okrem ceny mali najmä pomer ceny a ponúknutých služieb, flexibilitu poisťovne a možnosti pripoistení, ktoré sa vám na cestách zídu. 

Pre jednoduchý výpočet ceny poistenia môžete využiť online kalkulačku.

Vo všeobecnosti sa cena poistenia vypočítava na základe:

 • značky a modelu auta;
 • roku výroby auta a jeho hmotnosti;
 • výkonu a objemu motora, typu paliva a typu karosérie;
 • miesta registrácie vozidla;
 • veku poistníka a doby, počas ktorej nezavinil žiadnu dopravnú nehodu.

Okrem povinností poisteného a poisťovne určuje zákon o PZP napríklad aj to, ako zrušiť PZP.


Iné novinky

znak automobilky ŠKODA
utorok, 11. septembra 2018

Kupujete auto značky ŠKODA? Nezabúdajte na PZP a havarijné poistenie

Automobilka z Mladej Boleslavy si u nás stále drží prvé miesta v predajnosti. Ak zvažujete kúpu tejto značky, iste vás bude zaujímať prehľad poistenia, ktoré sa s kúpou auta spájajú. Čítať ďalej

naabíjanie elektromobilu
utorok, 05. júna 2018

Čo je elektromobil, ako funguje?

Elektromobil nie je šetrný iba k prírode a životnému prostrediu, ale aj peňaženke svojho majiteľa. Prečítajte si dôvody, prečo sa do elektromobilov oplatí investovať. Čítať ďalej

staré auto
štvrtok, 31. mája 2018

Havarijné poistenie pre staré ojazdené autá – má zmysel ho uzatvoriť?

Máte staršie auto, ale je to váš miláčik a nechcete sa ho zriecť ani za nič. Uvažujete nad havarijným poistením, no vraj sa pre staré auto neoplatí? Poradíme vám. Čítať ďalej