Cookies používame na zlepšenie funkčnosti našej webstránky a na zobrazovanie relevantnej reklamy. Ďalším využívaním tejto stránky nám dávate súhlas na používanie všetkých typov cookies.  Ak nesúhlasíte so spracúvaním vašich cookies, môžete si upraviť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Viac info tu.

Ďakujeme ;-)

OK

Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Ako prihlásiť auto dovezené zo zahraničia v roku 2018

štvrtok, 15. februára 2018
Kúpili ste si nové auto za hranicami a chcete si ho priviezť domov? Spísali sme pre vás povinnosti, ktoré treba splniť pri prihlásení dovezeného auta.
model autíčka na tabuli s EČV

Čo budete potrebovať k prihláseniu dovezeného auta do evidencie vozidiel

Pri dovezených autách zo zahraničia platia pravidlá, ktoré musíte pri prihlasovaní do evidencie vozidiel splniť. Nároky sa líšia, keď chcete priviezť auto z krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo z tretích krajín. Do tretích krajín spadajú štáty ako napríklad USA či Kanada.

Buď si na Slovensko privážate “funglovku”, čiže nové auto, alebo jazdenku. Ako nové sa počíta aj auto, ktoré má najazdených maximálne 6 000 km alebo od jeho prvého predaja uplynulo menej ako 6 mesiacov.

monitor s klávesnicou a myškou na pracovnom stole

Papierovačiek vás čaká viac než dosť. Platí, že vozidlo treba registrovať tam, kde máte trvalé bydlisko, prípadne tam, kde má sídlo firma, ktorá je vlastníkom automobilu.

Dobrá rada: Ak sa už vydáte na cestu po úradoch, skontrolujte si, či máte so sebou doklad totožnosti. V prípade, že zastupujete spoločnosť alebo vybavujete prihlásenie vozidla pre svojho blízkeho, budete potrebovať úradne overené splnomocnenie.


Pri vybavovaní na dopravnom inšpektoráte budete potrebovať nasledujúce doklady:

 1. Žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie.
 2. Osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušných dopravným úradom.
 3. Rozhodnutie okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla, prípadne uznanie jeho typového schválenia. Tento doklad vám poslúži ako doklad o nadobudnutí vozidla. Nezabudnite, že po jeho vydaní máte na prihlásenie 15 dní.
 4. Potvrdenie o zaplatení PZP.
 5. Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak je držiteľom vozidla podnikateľ. Budete potrebovať originály k nahliadnutiu, prípadne notársky overenú kópiu.
 6. Ak má prihlasované vozidlo vystavené osvedčenie o zhode vozidla COC, tak je potrebné ho pri prihlasovaní predložiť.
 7. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Čo je to COC?

Každé jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia musí absolvovať kontrolu originality. Ide o úkon, ktorý potvrdzuje, že nebol vykonaný žiadny zásah do konštrukcie vozidla, nebolo pozmenené VIN číslo a/alebo iné identifikátory

Prvý majiteľ vozidla by mal mať dostať tento COC certifikát (Certificate fo Conformity). Ak vaše dovezené vozidlo prejde kontrolou originality, dostane pečiatku "spôsobilé".

Avšak pozor, kontrolu originality môžu vykonávať iba oprávnené pracoviská, preto sa nespoliehajte, že takýto dokument vybavíte na počkanie kdekoľvek.


Originály dokladov k prihláseniu auta zo zahraničia

Pri jednotlivo dovezených autách musíte pri prihlásení priniesť osvedčenie o evidencii časť I a časť II, pričom predložené musia byť obe časti v originále.

V zahraničí musíte auto odhlásiť, aby ste ho na Slovensku mohli do evidencie vozidiel prihlásiť. Odhláška nie je potrebná v prípade jednotlivo dovezených autách z členského štátu EÚ, ak majiteľ auta iba mení pobyt v rámci členských štátov, a teda auto nepredáva, iba ho musí z dôvodu sťahovania preevidovať v inom členskom štáte (zdroj). 

Prihlásenie nového auta

V prípade, že ste s v zahraničí kúpili úplne nové auto, budete k prihláseniu evidencie vozidiel na Slovensku potrebovať aj doklad o nadobudnutí - to znamená faktúru alebo kúpnu zmluvu, prípadne darovaciu zmluvu. Zároveň si musíte pripraviť aj potvrdenie, že ste si v danom štáte splnili daňovú povinnosť.

čierny VW Golf so zahraničným EČV

Prihlásenie ojazdeného auta

K prihláseniu ojazdeného auta budete potrebovať doklad o kúpe, doklad o vyradení vozidla z evidencie v zahraničí, potvrdenie o kontrole originality, protokol o technickej a emisnej kontrole či protokol o skúškach vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidla, ak vám bola takáto povinnosť uložená.

Pozor: Nezabudnite aj na fakt, že doklady v inom ako slovenskom a českom jazyku musia byť úradne preložené. O nevyhnutnosti prekladu a jeho rozsahu sa vopred informujte na dopravnom inšpektoráte.

Prihlásenie auta dovezeného z tretích krajín

V prípade, že ste sa rozhodli nechať si auto doviezť mimo štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva, budete k prihláseniu potrebovať:

 • doklad o nadobudnutí auta;
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu;
 • odborný posudok o kontrole originality;
 • protokol o emisnej a technickej kontrole;
 • osvedčenie o evidencii vozidla, ak bol automobil prihlásený do evidencie vozidiel v tretej krajine, prípadne doklad o vyradení z evidencie vozidiel;
 • protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa technické požiadavky alebo doklad vydaný výrobcom či zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v SR v čase podania žiadosti platný technický opis vozidla;
 • návrh na spracovanie základného technického opisu;
 • ak má takéto jednotlivo dovezené vozidlo z tretích krajín udelené typové schválenie ES vozidla, tak sa vyžaduje aj osvedčenie o zhode vozidla COC.

Koľko zaplatíte za prihlásenie dovezeného auta?

V prípade dovezených vozidiel platia rovnaké poplatky ako pri prevode držby vozidla na inú osobu. Platí to pre všetky vozidlá kategórií L, M1 a N1 s výkonom motora nad 80 kW.

Prečítajte si podrobný prehľad poplatkov platných od februára 2017.


Iné novinky

Žena v aute na pláži - miniatúra
pondelok, 24. augusta 2015

Havarijné poistenie na dovolenku do Chorvátska

Zlákalo vás aj tento rok Chorvátsko? Plánujete cestovať na dovolenku autom? Určite nezabudnite na poistenie pre seba aj svoje auto. Čítať ďalej

pondelok, 01. januára 0001

Ako správne vybrať chladiacu kvapalinu pre auto

Chladiaca kvapalina v motorovom systéme dôležitú úlohu. Jej kontrolu a výmenu však často zanedbávame. Viete, kedy ju meniť, aké sú jej úlohy a čo znamenajú jednotlivé farby? Čítať ďalej

pondelok, 01. januára 0001

Brzdy, brzdové kotúče a brzdové platničky: čo by ste o nich mali vedieť

Kedy je čas na výmenu bŕzd? Určite nie, až keď spod kolies počuť nepríjemný zvuk, šúchanie a kvílenie. Viete, aká je minimálna hrúbka brzdového kotúča a kedy vymeniť platničky? Čítať ďalej