Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Streda o 07:30

Ako prebieha likvidácia poistnej udalosti

Pokrčené plechy? Ťuknutý nárazník? Nerobte si z toho veľkú hlavu, poistná udalosť sa môže prihodiť aj opatrnému a zodpovednému vodičovi. My sa snažíme, aby sme riešenie vzniknutej škody zjednodušili a urýchlili.

Stala sa mi škoda, ako postupovať?  

Najprv je potrebné škodu nahlásiť. Následne vás kontaktuje náš technik, s ktorým si  dohodnete miesto a čas obhliadky.

Nahlásiť škodu môžete: 

Vedeli ste, že?

Ak ste si auto zakúpili v sieti zmluvných značkových servisov TT-Car alebo Hílek a spol. a využijete ich služby v prípade opravy pri poistnej udalosti, znížime vašu dojednanú
spoluúčasť o 50 €

Možnosti likvidácie udalosti

Sami si zvoľte spôsob, akým škodovú udalosť vyriešime. Máte na výber z 3 možností.  

  • Krycí list

Pri tomto spôsobe bude cena za opravu uhradená priamo servisu, platíte iba v prípade, že je v zmluve dojednaná aj spoluúčasť. Auto vám servis odovzdá na základe krycieho listu. 

Ako získať krycí list?

Požiadajte o jeho vystavenie pri vyplnení Oznámenia o škodovej udalosti (tlačivo vám príde e-mailom po nahlásení udalosti). Rovnako môže o jeho vystavenie požiadať servis pri zasielaní faktúry za opravu. Krycí list vystavíme na základe žiadosti a doloženej faktúry zvyčajne do 24 hodín od doručenia dokladov.

 

  • Rozpočet

Pri tomto spôsobe stanovíme výšku škody na základe obhliadky auta a predpokladaných nákladov na opravu. Vypočítanú sumu vám pošleme priamo na váš bankový účet. V ojedinelých prípadoch si môžeme od vás vyžiadať obhliadku po oprave vozidla. To znamená, že je potrebné, aby ste auto opravili na vlastné náklady a po obhliadke vám škoda bude preplatená.

 

  • Výplata

Ak opravu auta zaplatíte z vlastných finančných prostriedkov priamo v servise, je potrebné túto faktúru následne zaslať na úhradu k nám. My vám na jej základe zaplatenú sumu preplatíme na váš bankový účet.

Kedy na aute nastane totálna škoda?

Presahujú náklady na opravu viac ako 85 % hodnoty auta? Žiaľ, vtedy považujeme vzniknutú škodu na aute za totálnu. Ešte pred opravou vás budeme kontaktovať e-mailom a sami sa rozhodnete, či má zmysel opravovať vaše auto alebo nie. Ide o  odporúčanie resp. neodporúčanie opravy.

Postup stanovenia výšky škody pri totálnej škode:

  1. vypočítame aktuálnu trhovú cenu vozidla;
  2. určíme hodnotu použiteľných zvyškov vozidla;
  3. vyrátame rozdiel medzi aktuálnou cenou vozidla a hodnotou použiteľných zvyškov;
  4. sumu vám pošleme na váš bankový účet.

Patrí auto po “totálke” do šrotu?

Nie, totálna škoda na aute neznamená, že auto sa nedá opraviť resp. používať ďalej.  Môžete s ním nakladať podľa vlastného uváženia. Ak je vašou srdcovkou, dajte ho opraviť.
Ak chcete dať šancu jeho zvyškom, predajte ho ako vrak. Ak sa ho chcete navždy zbaviť, dajte ho zošrotovať.

Tip: Počkajte vždy na naše vyjadrenie ohľadom výšky škody a použiteľných zvyškov predtým, než sa rozhodnete, ako so svojím autom naložíte. Aj keď ide o totálnu škodu, auto má stále určitú hodnotu.

Prečítajte si viac informácií k hláseniu škody

viac o hlásení