Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Utorok o 07:30

Informačná bezpečnosť a phishing

Informačná bezpečnosť

Bezpečnosť je dôležitá. Naším záujmom je chrániť vaše aktíva a údaje, ktoré nám boli zverené. V tejto súvislosti je potrebná aj vaša podpora, preto v záujem vašej bezpečnosti postupujte podľa nasledovných odporúčaní a zásad.

Základné informácie o phishingu

  • Phishing je podvodný spôsob, ktorým sa útočník alebo nežiaduce programové vybavenie (napr. vírus, trójsky kôň) z prostredia Internetu usiluje o získanie vašich súkromných údajov a prihlasovacích údajov ako sú heslá, PIN kódy do rôznych informačných systémov.
  • Konkrétne prostriedky phishingu môžu zmeniť obsah legitímnych webových stránok a často vás môžu prostredníctvom falošného emailu, ktorý navonok vyzerá ako email z dôveryhodného zdroja, nabádať k poskytnutiu vašich chránených údajov.
  • Buďte obozretní, Onlia nikdy od vás nebude žiadať zasielanie vašich prihlasovacích údajov do online aplikácii a prevod finančných prostriedkov na iných klientov.

Ochrana proti phishingu

Pri práci s online aplikáciou Onlia vykonajte nasledovnú kontrolu:

  • v hornom riadku prehliadača musí byť uvedená chránená komunikácia začínajúca „https:“, konkrétne: https://www.onlia.sk; 
  • overte, či v hornom riadku prehliadača pred písmenami „https:“ vidíte symbol visiaceho uzavretého zámku (zabezpečená komunikácia);
  • preverte, či ste sa na tieto stránky nedostali cez vyhľadávač alebo prostredníctvom odkazu z emailu prípadne odkazu zo sociálnych sietí.

Zásady bezpečnej tvorby a zmeny znení hesiel do online aplikácii:

  • zvoľte dostatočne dlhé heslá, odporúča sa minimálne 8 znakov;
  • využívajte znaky ako sú: veľké a malé písmená, číslice a ak je to možné aj ďalšie špeciálne znaky klávesnice;
  • znenie platných hesiel neoznamujte telefonicky a ani ich neposielajte e-mailom;
  • znenia hesiel si zmeňte v pravidelných intervaloch, pokiaľ to aplikácia umožňuje.