Zavolajte mi

Zavrieť

Zadajte číslo a my sa ozveme
Zvyčajne to počas prevádzkových hodín stíhame do 2 hodín.

Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Streda o 07:30

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.onlia.sk je spoločnosť:

Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava 1


IČO
: 31 322 051 
DIČ: 2020800353
web: www.union.sk


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
Základné imanie zapísané v Obchodnom registri: 15 000 012 EUR

Predseda dozornej rady: Uco Pieter Vegter

Predstavenstvo:

Michal Špaňár - predseda predstavenstva

Elena Májeková - člen predstavenstva
Tomáš Kalivoda - člen predstavenstva
Jozef Koma - člen predstavenstva
René Scholten - člen predstavenstva


Podiel akcionárov na základnom imaní Union poisťovne, a. s. k 31. 12. 2015:

  • Achmea B.V.: 99,97 %;
  • ostatné právnické a fyzické osoby: 0,03 %.


Bankové spojenie: 

  • číslo účtu: 6600547090/1111 
  • IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090
  • BIC / SWIFT: UNCRSKBX