Chceme, aby bolo používanie tejto stránky pre Vás čo najpríjemnejšie. Preto využívame cookies.

Ďakujeme ;-)

OK

Zavolajte mi

Zavrieť

Zadajte číslo a my sa ozveme
Zvyčajne to počas prevádzkových hodín stíhame do 2 hodín.

Kontakt

Zavrieť

Spýtajte sa nás

Zákaznícke centrum tu pre vás bude opäť: Nedeľa o 09:00

Identifikačné údaje

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.onlia.sk je spoločnosť:

Union poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava 1
IČO: 31 322 051 
DIČ: 2020800353
web: www.union.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
Základné imanie zapísané v Obchodnom registri: 15 000 012 EUR

Predseda dozornej rady: Uco Pieter Vegter

Predstavenstvo:
Michal Špaňár - predseda predstavenstva

Elena Májeková - člen predstavenstva
Tomáš Kalivoda - člen predstavenstva
Jozef Koma - člen predstavenstva
René Scholten - člen predstavenstva


Podiel akcionárov na základnom imaní Union poisťovňe, a.s., k 31.12.2015:
Achmea B.V.: 99,97 %
Ostatné právnické a fyzické osoby: 0,03 %